Propaganda “Variety” Shown In Village

Dátum:
Nyelv:
Forrás:
Fordítás:

Falvakban bemutatott „propagandavarieté

Egy huszonhat éves mezőgazdasági segédmunkás, aki tavaly ősszel szökött Nyugatra, az alábbiak szerint mesélte el a kommunista propagandavarietét, amelyet faluja művelődési házában látott tavaly nyáron:

Első felvonás: Egy jugoszláv tiszt, aki a magyar határon járőrözik, parancsot ad egy sorállományú katonának, hogy lelője a bajtársát. A meggyilkolt katonát ezután különböző jugoszláviai városokban mutatják be. Arról győzködik a jugoszláv lakosságot, hogy a gyilkosságot magyar határőrök követték el. Mindezt csellójáték követte.

Második felvonás: Tömeggyilkos gengszter/bankár cigarettázik egy pazarul berendezett amerikai börtöncellában. A börtönőr minden kívánságát lesi. Kormányzati képviselő lép be, és kinevezést nyújt át a gengszternek egy magas kormányzati pozícióról. A gengszter kevesli a fizetést. A képviselő győzködi őt, hogy fogadja el. Kéz a kézben hagyják el a színpadot.

Harmadik felvonás: Két mosónő érkezik a színpadra, harmonikás kíséri őket. Miután eléneklik a Ki fogjuk mosni a mocskot-dalukat, a helyi tanács által összeállított listáról felolvassák azon falubeliek nevét, akiket adóbefizetési késedelemmel vagy terménybeszolgáltatási elmaradással vádolnak.

Végezetül, miközben csasztuskákat (szatirikus politikai versikéket) olvasnak föl, rendőrök sétálnak a közönség sorai között, láthatóan azért, hogy megelőzzék a felháborodást, az előadókat érő bosszút. A műsort büsztök kiállítása követte, ezeket vélhetőleg gyári munkások készítettek a „szentháromság” tagjairól – Leninről, Sztálinról és Rákosiról –, valamint egy-két sztahanovistáról.

Értékelés: Teljes mértékben összhangban van a beszámoló az ország művelődési házaiban szervezett propagandaműsorokról szóló korábbi értesülésekkel. Az összefoglalásban említett második felvonás a kommunisták amerikaellenes propagandájának legdurvább formáját mutatja. A nevelési céllal falvakat látogató csoportok a Népművelési Minisztérium hatásköre alá tartoznak.

1953. november 3.